Tuesday, January 12, 2010

KERJA SEBAGAI IBADAH - AZAM BARU 1431H/2010M

PENGERTIAN KERJA

Kerja merupakan : Kesungguhan yang dilaksanakan oleh manusia untuk mendapatkan ganjaran atau upah .
Manakala Ibadah bermaksud :Kepatuhan dan ketaatan kita kepada ketinggian dan kekuasaan Allah yang diiringi kesanggupan menyerah diri kepadanya.

Apabila digabungkan keduanya boleh diertikan sebagai tugas dan tanggungjawab untuk meraih pendapatan dan keredhaan Allah.

KERJA SEBAGAI IBADAH

Segala tindakan dan kerja hendaklah berorientasikan ciri-ciri dan nilai-nilai kerja sebagai amal soleh dan bersifat bersepadu antara duniawi dan ukhrawi, rohani dan jasmani.

Surah Al Jumuah Ayat 10 :

" Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing), dan carilah apa Yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak (dalam Segala keadaan), supaya kamu berjaya (di dunia dan di Akhirat)."


KATEGORI KERJA SEBAGAI IBADAT

1.Bekerja untuk keperluan diri.
2.Bekerja untuk keperluan keluarga.
3.Bekerja untuk keperluan masyarakat
4.Bekerja untuk memakmurkan bumi Allah.

Rasulullah S.A.W bersabda: “Sesungguhnya Allah sangat cintakan kepada orang mu’min yang bekerja (Hadith)”.

CIRI-CIRI KERJA SEBAGAI IBADAT

1.Niat yang ikhlas.
2.As Siddiq
3.Berteraskan iman dan taqwa.
4.Tidak meninggalkan kewajiban beribadat kepada Allah.
5.Pekerjaan yang halal.
6.Dilaksanakan dengan cekap dan bersungguh-sungguh.
7.Berasaskan prinsip syari’ah seperti amanah, adil dan bertanggungjawab.
8.Menghasilkan kerja yang berkualiti

IMPAK KERJA SEBAGAI IBADAT

1.Menerima tiga jenis balasan :
i. Mendapat ganjaran yang setimpal
ii.Mendapat nikmat kepuasan bekerja
iii.Mendapat ganjaran pahala
2. Merangsang motivasi kerja.
3. Menjadi seorang yang proaktif dan berintegriti.
4. Sentiasa berwaspada dan mengelakkan sebarang kemungkaran dan aktiviti tidak bermoral .
5. Menjadi pekerja yang berprestasi tinggi

TUNTUTAN PENTING DALAM MELAKUKAN IBADAH

1. Memastikan ibadah mempunyai hubungan dengan Allah. Merujuk kepada martabat ihsan dalam ibadah sebagaimana sabda nabi : “ Bahawa kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, jika kamu tidak melihatnya (sekalipun ) sebenarnya dia melihat kamu.
2. Melakukan ibadah dengan penuh khusyuk sehingga dapat merasai kelazatan dan kemanisan, malah mendatangkan kekuatan pada diri untuk berterusan mengerjakan.

PRINSIP-PRINSIP MENIGKATKAN PRESTASI KERJA SEBAGAI IBADAT

1. ILMU
2. IKHTIAR
3. ISTIQAMAH
4. ADIL
5. IHSAN
6. TAWAZUN
7. QANA’AH
8. SYURA
9. HALAWATUL IMAN
10. SABIQU ILAL KHAIRAT
11. MENJAUHI KEMUNGKARAN
12. USWATUN HASANAH

Kalau sekedar bekerja, bukankah semua orang melakukan, umat lain melakukannya? Bahkan kaum ateis pun bekerja. Lalu apa bedanya?Tentu ajaran bekerja para Nabi sangat berbeda. Bekerja dalam ajaran Islam adalah manifestasi dari iman. Bekerja adalah sebagai sebahagian dari ibadah. Sedang bagi umat yang lain, mungkin hanya sekedar mengisi waktu, mengejar harta, dll. ( Warsono )

Bertekad dan berazamlah, jadikan tahun baru 1431H/ 2010M dengan azam berkerja sebagai ibadah. Selamat Beribadah dengan semua kerja yang dibenarkan syari'at sepanjang 1431H/2010M.